Sabah Namazından Sonra Dua

“Kim sabahleyin üç defa;

diyerek Sure-i Haşr’ın sonundan üç ayet okursa Allah-ü Teala (CC) onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona dua ederler, o gün ölürse şehid olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir’.”[1]

“Sabaha çıkınca bin defa: diyen kimse nefsini Allah’tan (CC) satın almıştır.”[2]

“Sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa:

‘Allah’a (CC) sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir hile yapmak ne hileye uğramış olmak faide vermez. Ne Allah’tan (CC) kurtulacak yer ne de O’ndan (CC) sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na (CC) dayanıp iltica etmektedir.” derse yetmiş türlü bela ondan def olur’.”[3]

[1] Tirmizi’den Tuhfetu’z-Zakirin, 77.

[2] bak: Buhari, Tevhid, 58.

 

[3] Ramuzu’l-ehadis.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Bir Cevap Yazın