Kekemelik İçin Dua

(Konuşma zorluğu çeken)Kekemelik için okunması tavsiye edilen dua

Taha suresinin 27’nci ayet-i kerimesi kekemelik çeken, konuşmakta zorlanan kişiye, 7 gün boyunca 21 defa her birerinin başında Besmele-i şerife çekerek okunur ve ağzına “Yâ Şâfî Huu” diye üflenir. Şöyle: 


 

 

 

Okunuşu: “Bismillâhirrahmânirrahîm… Vahlül ukdeten min lisânî”.

Meali: “(Allah’ım!) Dilimden (şu) bağı çöz.”

Kişi, kendi kendine okuyacak ise, 

 

Okunuşu:

“Bismillâhirrahmânirrahîm: Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî vehlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî”

şeklinde de okuyabilir. Daha kapsamlı ve daha müessir olacağından başka dertlerine de şifa olur. 


Hepsinin meali: “Rabbim! Göğsüme/gönlüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar” demektir. [ta-ha suresi, ayetler: 25-28]

 

(Visited 41 times, 1 visits today)

Bir Cevap Yazın