Kadınlar adetli veya loğusa iken dua edebilirler mi?

  Hanımlar adet günlerinde veya nifas (loğusalık) hallerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan ayet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, Kelime-i şehadet, Kelime-i tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife getirebilirler. Aynı şekilde tefsir, hadis ve fıkıh gibi dini eserleri okuyup mütalaa edebilirler (Merğinani, el-Hidaye, I, 31; İbn Nüceym, Bahru’raik, I, 49; Şirbini, Muğni’l-Muhtac, Beyrut, 1418/1997, I, 120-121, 172).

(Visited 2 times, 1 visits today)

Bir Cevap YazınCevabı iptal et