"Bir binite bindiğinde

 

"Hiç de lâyık olmadığımız halde bize bunu müsahhar kılan Allah'ı tesbîh ederim." (19) diyen kimse, bu bineğinden inmeden ölürse şehîd olarak ölmüş olur."

Ayrıca binite binerken:


denilmelidir.

Yorum ekle