Peygamberimiz (sav);Arefe günleri şöyle dua ederlerdi:

 "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihi-l hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr.

Yorum ekle