Kurban Bayramı Hutbe Duası

Bayram namazlarında hutbe okunması ve hutbenin namazdan sonra okunması sünnettir. Minbere çıkan imam oturmadan cemaatin söylediği üç tekbirin bitmesini bekler. Cemaat tekbir okumayı bitirince, İmam hutbeye tekbir ile başlar.

 

اَللّهُ اَكْبَرْ اللَّهُ اَكْبَرْ لأ اِلَأهَ اِلاَ اللّهُ وَ اللَّهُ اَكْبَرْ اللّهُ اَكْبَرْ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

Sonra..

اَلْحَمْدُ للهِ كَثِيراً وَ سُبْحاَنَلهِ بُكْرَةً وَ اَصِلاَ و اللهُ اَكْبَرُ كَبِيراَ

ماَ نَحَرَ ةِ النَّخاَ ءِرَ و طاَفَ بِ الْبَيْتِ زاَءِرَ اُولآءكَ يُؤْتُونَ اَجْرَ هُمْ مَرَّ تَيْنِِ بِِماَ صَبَرُوا

وَ كَبِّرُ اللّهَ تَكْبِيراً 

سُبْحاَنَ الَّذِي جَعَلَ هاذاَلْيَوْمَ عِيداً سُعاَداً

وَ كَبِّرُ اللّهَ تَكْبِيراً

قاَل ياَاَبَتِ افْعَلْ ماَتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شآءَ اللهُ صاَبِراَ

وَ كَبِّرُ اللّهَ تَكْبِيراً

اَلْحَمْدُ لله الّذِي قاَلَ فيِ كِتاَبِهِ الْكَرِيمِ

اعوُذُ باِ للّهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرّجيِمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

Bir ayet ve hadis okuduktan sonra hutbenin metni okunmaya başlanır.Bundan sonrası Cuma hutbesi gibidir,Sadece hutbe bittikten sonra

 

انَّ للهَ ياْ مُرُ...ayetinin yerine

 

 وَ قُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتّخِذْ وَ لَداً وَلمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِ المُلكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ مِنَ الذُّلِّ

 

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

İmam bu ayeti okuduktan sonra minberdeki görevi biter,cemaate tekbir getirmeleri için işaret verir,cemaat üç defa tekbir söyledikten sonra duaya geçilir.

Teşrik Tekbirleri

 Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?Kaç vakit ? 

Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.
Kurban kesen veya kesemeyen herkes vakit namazlarının farzlarından sonra Teşrik tekbiri getirir. Bu ibadet Vacip'tir.

Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa 

"  اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ  "

"Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd" şeklinde tekbir alınır. Bunlara teşrik tekbirleri denir.

Teşrik tekbirinin anlamı:
"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur". 

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in, kurban bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhâkî, es-Sünenü'l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49). 

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II, 81). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1994, II, 501).

Kadınlar teşrik tekbirlerini gizli olarak getirirler.