Hatim Duası

 

Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatın ve bütün mevcudatın yegane halıkı…
İstediğini istediğine veren, istediği zaman almak gücüne sahip olan ulu Allah…
Şu anda kapına geldik, yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, tevbe ettik, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi !

Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri kabul eyle, Ya Rabbi !

Hasıl olan sevabı Rasulullah (s.a.v.) efendimizin mübarek, aziz, latifruh-ı tayyibelerine hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi !

Hz. Adem (a.s.) dan bu güne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik, ulaştır Ya Rabbi!

Kur’an-ı Kerim’i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabiin, tebe-i tabiin, Müfessirin ve muhaddisin’in ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi !

Din, vatan, hak ve hakikat Uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle Ya Rabbi !

Bu hatmi okuyanların, dinleyenlerin, günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin (s.a.v) şefaatine nail eyle Ya Rabbi !

Cümlemizin ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle Ya Rabbi !

Şu mübarek gecede/günde: Toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir fatiha okuyacak kimseleri kalmamış müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle Ya Rabbi !

Ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle Ya Rabbi !

Ya Rabbel Alemin
Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip, onların islahları mümkünse islah eyle Ya Rabbi… islah eyle Ya Rabbi… islah eyle Ya Rabbi !İslahları  mümkün değilse KAHHAR ism-i şerifinle kahr u perişan eyle Ya Rabbi !

Öbür alemde;Cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dahil eyle Ya Rabbi !Kur-‘an-ı Kerim’in yolundan bizleri ayırma Ya Rabbi !

Onun ahkamını yaşayıp, tatbik edenlerden eyle Ya Rabbi !

Kıyamete kadar baki kalacağını vaat ettiğin Din-i mübin-i İslamı ülkemizde payidar eyle

Ya Rabbi !Ya Rabbelâlemîn…

Namazı niyazı bırakan, içki ve kumarla evinin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle Ya Rabbi !

Çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına-babasına, hocasına saygı gösteren, Allah’ına-peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle Ya Rabbi

!Vatanına, milletine, din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle Ya Rabbi !

Namazına-niyazına, ibadat u taatına devam edenlerden eyle Ya Rabbi !

Her türlü âfetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden. zarar ve ziyanlardan bizleri hıfz u himaye eyle Ya Rabbi !Hassaten günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi !

Bütün kıymetli uzuvlarımızı mevlam ne için yaratmış isen, o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle Ya Rabbi !

Kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslama faydalı olmayan bilgiden, bir müslümana hiç yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi !

Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i  şehadet:“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh”
Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek  ruh teslim etmek cümlemize nasib eyle Ya Rabbi !

Ya Rabbel’alemin !

Biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi !”

AMİN” diyen biz kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle, cemalinle bizleri şereflendir Ya Rabbel âlemîn !

“Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun. Ve salamun alel murselin. Vel hamdu lillahi Rabbil alemin.

El-Fatiha…

(Visited 88 times, 1 visits today)

Bir Cevap Yazın