Hâcet Namazı

  Hacet dilek ve istek anlamına gelir. Dünya ve ahiret için bir ihtiyacı olan biri ihtiyacı için Allah’ın yarattığı sebeplere yapışır ve bu çerçevede yapılması gerekenleri yapar. Bununla birlikte dünyevî ve uhrevî tüm ihtiyaçlarını karşılayanın Allah olduğunu bilir ve dua kapısını çalar ve dua eder. Hacet namazı da bu tür bir ihtiyacı için kılınan namaza denir.

Böyle bir ihtiyacı olan bir kimse yatsı namazından sonra 2 veya 4 rekat namaz kılar, sonra Allah’u Teala’ya sena ve peygamber efendimize salat ve selam getirdikten sonra hacet duasını okur ve istediğinin yerine gelmesi için Allah’a dua eder.

Hacet namazı nasıl kılınır:

Hacet namazının perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya kandil geceleri gibi duaların makbul olduğu gecelerde kılınması daha iyidir. Fakat  bütün gecelerde kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.

Hacet namazında şart olmamakla beraber Namazda aşağıdaki ayetler okunur:

1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

2. Rekâtta: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nas.

Rekâtin sonunda : Ettehiyyâtü

3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet Duasının  Okunuşu:

[“Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.”]

Hacet Duasının Türkçe Anlamı:

[“Halim ve Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi Allah, noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”]

(Visited 5 times, 1 visits today)

Bir Cevap Yazın