light city restaurant man

Bayram Namazları

1- Önce “Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmağa, uydum hazır olan imâma” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhâneke”...
İstihare Namazı ve Duası

İstihare Namazı ve Duası

Sözlükte "hayır ve iyilik istemek, bir şey hakkında hayır talep etmek" anlamlarına gelen istihâre, bir kimsenin yapmayı istediği bir şeyin kendisi...

Hâcet Namazı

  Hacet dilek ve istek anlamına gelir. Dünya ve ahiret için bir ihtiyacı olan biri ihtiyacı için Allah’ın yarattığı sebeplere yapışır ve bu...
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz

Abdest ve Gusülden Sonra Namaz

Peygamberimiz "Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rek`at namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur"...
Tahiyyetü’l-mescid

Tahiyyetü’l-mescid

Tahiyyetü'l-mescid, mescidin selâmlanması, saygı gösterilmesi demek ise de esasında mescidlerin sahibi olan Allah'a saygı ve tâzim anlamını...
Evvâbîn Namazı

Evvâbîn Namazı

Evvâb "tövbe eden, sığınan" anlamına geldiğine göre evvâbîn namazı, tövbe eden ve Allah'a sığınanların namazı demektir. Peygamberimiz "Kim...
Kuşluk Namazı

Kuşluk Namazı

(Borçtan kurtulma duası ) Diğer adı, "duhâ namazı"dır. Peygamberimiz'in kuşluk vaktinde nâfile namaz kıldığına ve arkadaşlarına bu vakitte...
Sayfa 1 / 3