Bir farz namazı kılmış olan kimse aynı namaz için bir cemaate imamlık yapabilir mi?

İmam kılınan namazın nevi itibariyle, kendisine uyan kişiden aşağı durumda olmamalıdır. Ancak cemaat imamdan daha aşağı durumda olabilir. Buna göre; nafile namaz kılan kimse farz namaz kılana imam olamaz; fakat farz namaz kılan nafile namaz kılana imam olabilir (İbnü’l- Hümam, Fethu’l-Kadir, II, 371; İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 579-580; Dusuki, Haşiye, I, 239, 353; Buhuti, er-Ravdu’l-Murbi’, I, 198).
    Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Farz namaz, bir günde iki kere kılınamaz” (Darakutni, Sünen, I, 416; İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, II, 278). Bir vaktin namazı iki kere kılınamayacağına göre, ikinci kere kılınan namaz nafile olacaktır. Bu durumda imam cemaatten daha alt konumda olacağından o kişinin imamlığı geçerli olmaz.

       Şafii mezhebine göre farz namaz kılmakta olan kişi, nafile namaz kılana uyabilir; bir vaktin farz namazını kılmış olan kimse aynı vakit için başkalarına imam olabilir (Maverdi, el-Havi, II, 316).

(Visited 3 times, 1 visits today)

Bir Cevap Yazın