Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu?

Abdeste ve gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek sünnettir (Merğinani, Hidaye, I, 12). Bu bakımdan niyet etmeden ve besmele çekmeden alınan abdest ve gusül geçerlidir. Şu kadar var ki, abdest ve gusülden önce besmele ve niyetin unutulması sünnet sevabından mahrum olunmasına neden olur.
  Şafi mezhebine göre ise abdest ve gusülde niyet farz, gusle başlarken besmele çekmek ise sünnettir (Şirbini, Muğni’l-muhtac, Daru’l-Marife, Beyrut, 1418/1997, I, 85-86; Yusuf el-Erdebili, el-Envar, I, 31-39).

(Visited 3 times, 1 visits today)

Bir Cevap Yazın